arbeidsrecht

Arbeidsrecht en advocatenkantoor SPLNTR

Bij het woord ‘arbeidsrecht’ kan iedereen zich wel iets voorstellen. Direct wordt natuurlijk gedacht aan begrippen als werk, arbeid, de werknemer – ook wel ‘personeel’ -, de werkgever – ook wel ‘de baas’ – en natuurlijk loon en salaris.

Arbeidsrecht kan worden omschreven als het rechtsgebied dat ziet op alle situaties op en rondom werk en de verstandhouding tussen werkgever en werknemer. Arbeidsrecht kan dus gaan om het totstandkomen van de arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden. Maar natuurlijk ook de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, zoals individueel of collectief ontslag (zie ook ook ontslag en reorganisatie). Verder komen onderwerpen als werkgeversaansprakelijkheid, overgang van onderneming, medezeggenschap (bijvoorbeeld door de ondernemingsraad) en ziekte (of juist situatieve arbeidsongeschiktheid) vaak voorbij.

Het arbeidsrecht is een ontzettend breed en interessant rechtsgebied en daarom is het aan te raden om uitsluitend een arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen. SPLNTR merkt nog té vaak dat er luchtig over het arbeidsrecht wordt gedacht. Werkgevers denken vaak dat zij het er zelf wel even bij kunnen doen en zelfs advocaten met een ander specialisme denken gemakkelijk ‘het er wel even bij te doen’. Maar ook werknemers denken vaak onterecht dat zij verstand hebben van het arbeidsrecht. Bij advocatenkantoor SPLNTR weten we dat het arbeidsrecht niet een eenvoudig, klein rechtsgebied is; specialistische kennis is noodzakelijk en wij hebben het in huis!

SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en maakt onderdeel uit van het Leidse advocatenkantoor LEGAL LABELS. Advocaat en oprichter van SPLNTR is mr. Jelle Splinter. Jelle oefent al vele jaren het vak van advocaat uit en houdt zich dus reeds jaren intensief met het arbeidsrecht bezig. Als specialist in het arbeidsrecht heeft Jelle uiteraard een postacademische studie arbeidsrecht afgerond (Universiteit Leiden) en is hij aangesloten bij diverse specialisatieverenigingen, waaronder de arbeidsrechtelijke specialisatievereniging VAAN (Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Nederland).

SPLNTR heeft veel zakelijke cliënten en treedt binnen het arbeidsrecht dan ook regelmatig op voor de werkgever (of de HR-manager/po-manager van de werkgever). Maar zeker net zo vaak treedt SPLNTR binnen het arbeidsrecht op voor de werknemer en staan wij ook de statutair directeur bij. Zeker in de situatie van de statutair directeur komt de combinatie van de specialisatie arbeidsrecht met de specialisatie ondernemingsrecht goed tot zijn recht.

Onderstaand treft u een aantal links aan voor meer specifieke informatie voor de genoemde partijen:

Werkgever / HR-manager / PO-manager
Werknemer
Statutair directeur

 

Binnen het arbeidsrecht staat advocatenkantoor SPLNTR u bij als het gaat om onder andere:

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

_______________________________________________

SPLNTR, ARBEIDSRECHT & KUNST

De afbeeldingen op deze pagina komen mogelijk enigszins nors en karikaturaal op u over. Het lijkt ons dan ook goed een paar toelichtende woorden aan deze afbeeldingen te wijden.

Het is al vaker op deze website aan de orde gekomen, dat Jelle Splinter naast advocaat ook kunstliefhebber is en al enige jaren kunst verzamelt. In 2003 kocht Jelle met beperkt budget zijn eerste originele kunstwerken, zijnde de twee op deze pagina afgebeelde werken van de Duitse kunstenaar Bartosch Pikon. In 2003 was Jelle nog geen advocaat en was hij nog niet gevallen voor zijn (hoofd)specialisme arbeidsrecht. Opvallend is dan ook dat zijn eerste aangekochte kunstwerken de titels ’the worker’ en ’the boss’ dragen en daarmee de kern van het arbeidsrecht raken. Blijkbaar was advocaat Splinter toen al geïnteresseerd in deze eeuwenoude verhouding: de arbeidsverhouding.

Jelle heeft deze werken nog steeds in zijn collectie.

 

- Kunstenaar: Bartosch Pikon (D) - Titel: 'the worker' (2003) en 'the boss' (2003) - Medium: acrylverf op canvas (unica) - Afmetingen beide werken: 100cm x 80cm - Collectie: Splinter

– Kunstenaar: Bartosch Pikon (D)
– Titel: ’the worker’ (2003) en ’the boss’ (2003)
– Medium: acrylverf op canvas (unica)
– Afmetingen beide werken: 100cm x 80cm
– Collectie: Splinter

Wat kan advocatenkantoor SPLNTR voor u doen? Klik HIER om contact op te nemen!

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden, maar kent ook veel cliënten in een ruim gebied daaromheen, waaronder de Duin- en Bollenstreek.

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Om dit ten aanzien van het arbeidsrecht verder kracht bij te zetten heeft advocaat Jelle Splinter de postacademische leergang arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden afgerond en is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers