disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. SPLNTR is niet aansprakelijk voor enige schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website of onjuist gebruik hiervan. Informatie verzonden aan SPLNTR via e-mail of deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van SPLNTR. Gedeelten van deze website mogen worden gereproduceerd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, en/of gebruik voor commerciële doeleinden. ongeacht middels welk medium, is de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van SPLNTR vereist.

Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(ën) over te nemen.