ARBEIDSMEDIATION

De arbeidsrelatie

Als mensen een verbintenis met elkaar aangaan, zijn de intenties in de basis goed; daar gaan we vanuit en dit geldt zeker ook voor de verbintenis die bij een arbeidsrelatie wordt aangegaan.

De arbeidsrelatie is een intense relatie, waar mensen een groot deel van hun tijd in doorbrengen. Voor werknemers én werkgevers zorgt de arbeidsrelatie voor inkomsten en alles wat met die inkomsten samenhangt. Maar de arbeidsrelatie brengt veel meer, zoals een stuk identiteit, zingeving, dat grotere (levens)doelen kunnen worden behaald, dat dromen werkelijkheid kunnen worden.

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen de werknemer en de werkgever (de manager/leidinggevende), maar kunnen ook tussen collega’s onderling spelen. Een verstoring in de arbeidsrelatie is ingrijpend. Het is in de eerste plaats ingrijpend voor de betrokken partijen, maar daarnaast ook voor alles en iedereen eromheen: collega’s, (werk)relaties, familie, vrienden en de (financiële) resultaten van de onderneming als geheel.

Een arbeidsconflict brengt ziekte – niet zelden een langdurige burn-out tot gevolg -, leidt tot stagnering bij het behalen van doelen en het uitkomen van dromen, brengt kosten en investeringen in tijd, middelen en energie. Betrokkenen zullen het arbeidsconflict zo snel mogelijk uit de wereld willen hebben, maar hoe?


het antwoord

=

ARBEIDSMEDIATION BIJ SPLNTR


In plaats van te blijven hangen in een eindeloze juridische strijd of conflictcyclus, stelt mediation betrokkenen in staat om zelf de controle te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van een bevredigende uitkomst. Het is een proces waarbij de mediator van SPLNTR betrokkenen begeleidt en ondersteunt bij het vinden van gemeenschappelijke grond, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

In het algemeen leidt een geslaagde arbeidsmediation tot OF tot herstel van de arbeidsrelatie – tot hoe het was of in aangepaste vorm (andere functie of ander bedrijf/afdeling) – OF tot een beëindiging van de samenwerking (exit-mediation). In alle gevallen staat het oplossen van het conflict centraal.

In mediation bepalen betrokkenen hoe de oplossing voor hun conflict eruitziet en laten zij zich dit niet opleggen door advocaten en de rechter. Dit geeft vaak een beter/bevredigender resultaat in minder tijd en tegen minder kosten.

Jelle Splinter is een “conflict-expert” en met zo’n twee decennia specialistische ervaring binnen het arbeidsrecht de aangewezen mediator om ieder arbeidsconflict professioneel te begeleiden. Als MfN-registermediator werkt SPLNTR met de contracten van de Mediators Federatie Nederland (MfM) en zijn ook de reglementen en gedragsregels van de MfN van toepassing.

denk bij arbeidsmediation bijvoorbeeld aan:

 • (omgangs-/functionerings-)conflicten tussen werknemer en werkgever/leidinggevende
 • (omgangs-/functionerings-)conflicten tussen medewerkers onderling
 • team conflicten (team mediation)
 • geschillen over arbeidsvoorwaarden
 • conflicten bij reorganisaties
 • conflicten over discriminatie / intimidatie / pesten op de werkvloer
 • conflicten rondom ziekte / arbeidsongeschiktheid / re-integratie
 • conflicten bij herstructureringen (bijvoorbeeld ook na samenvoegen ondernemingen na overname of fusie)
 • preventieve mediation (onderhoud en voorzorg om de (team)communicatie open en goed te houden)
 • onenigheid over (arbeids)beleid binnen directies

Enkele voorbeelden waarom kiezen voor arbeidsmediation bij SPLNTR?

 • veilig en gestructureerd overleg onder (arbeids)deskundige, neutrale, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding van Jelle Splinter, MfN-register-mediator;
 • geheimhouding garandeert dat een open en veilige communicatie mogelijk is;
 • de communicatie wordt weer op gang gebracht en blijvend verbeterd. Voor alles is ruimte: de feiten, de beleving van de feiten, emoties en de zakelijke aspecten van de zaak;
 • er kan weer worden gepraat en – vooral – worden geluisterd naar elkaar;
 • het (arbeids)conflict wordt onderzocht en er wordt daarin gezocht naar de gezamenlijke belangen;
 • de onderhandeling wordt gestructureerd begeleid en de gemaakte afspraken worden vakkundig vastgelegd.