mediation

mediation bij SPLNTR

Conflicten zijn zand in de motor van iedere ontwikkeling, of het nu gaat om samenwerkingen (arbeidsrelaties of binnen andere samenwerkingsverbanden), persoonlijke ontwikkeling of om de ontwikkeling van organisaties of teams. Als de communicatie niet goed loopt, of als er überhaupt niet meer wordt gecommuniceerd, leidt dit vroeg of laat tot conflicten. En in de tussentijd heeft zo’n situatie op vele vlakken een negatief, remmend effect.

Als incidenten, ergernissen, geschillen zich hebben opgestapeld en de situatie zich tot een conflict heeft ontwikkeld, is mediation wat SPLNTR betreft het eerste waar aan gedacht kan worden of wellicht aan gedacht zou moeten worden.

Mediation wordt wel omschreven als een alternatieve vorm van geschilbeslechting. Als een alternatief voor een rechtsgang. Maar wat ons betreft zou mediation veel vaker gewoon het eerste station mogen zijn. Onderzoek de mogelijkheid van mediation in ieder geval eerst. Al is het maar om ook op dat punt weloverwogen richting rechter te stappen. En als er voor mediation wordt gekozen en dit niet tot een oplossing leidt, kan procederen daarna ook nog.

arbeidsmediation en zakelijke (business) mediation

Gelukkig wordt er bij arbeidsconflicten en andere zakelijke conflicten steeds vaker voor mediation gekozen.

Denk bij arbeidsmediation bijvoorbeeld aan spanningen of conflicten tussen werkgever en werknemer, of binnen teams of tussen collega’s onderling. Conflicten op het werk leiden ook vaak tot ziekte. Ook in zo’n situatie, wordt binnen het kader van re-integratie vaak aan mediation gedacht.

Bij zakelijke (business) mediation kan worden gedacht aan conflicten tussen bedrijven en binnen bedrijven, zoals tussen leden van de directie, aandeelhouders of andere stakeholders. Ook bij situaties omtrent/binnen het familiebedrijf wordt vaak voor mediation gekozen.

Eigenlijk is mediation in de meeste gevallen goed inzetbaar. Mediation bewijst dat mensen veelal heel goed in staat zijn om zelf een oplossing voor hun probleem te vinden. Meestal leidt het ook tot een oplossing die completer, bevredigender en langduriger is. Partijen kunnen in mediation hun communicatie herstellen. Er wordt momentum en helderheid gecreëerd over wat er precies speelt en waar het precies om gaat. De communicatie wordt weer op gang en/of op niveau gebracht en de weg wordt vrijgemaakt om tot een oplossing te kunnen komen. Alles binnen een veilige sfeer, waarbij partijen er zeker van zijn dat wat er wordt gedeeld vertrouwelijk is en blijft. Naast deze genoemde voordelen van mediation, levert mediation veelal ook forse voordelen op ten aanzien van tijd en kosten.

preventieve mediation

Het beste advies is om permanent serieuze aandacht aan de communicatie en onderlinge verhoudingen te besteden. ‘Tijdig onderhoud plegen’ zou je kunnen zeggen, zoals je dat bij je huis en auto ook doet. Investeer in de relatie! Maak alles tijdig bespreekbaar en bespreek het ook. In gesprek gaan en in gesprek blijven is essentieel binnen iedere (zakelijke) relatie. Om in gesprek te blijven kan preventieve mediation bijvoorbeeld een prachtig en krachtig proces zijn.

Neem contact op als je een deskundig, ervaren MfN-registermediator zoekt of eerst meer over mediation en de mogelijkheden wil weten. SPLNTR vertelt je graag wat mogelijk is en wat hij daarin kan betekenen.

_______________________________________________

Registermediator aangesloten bij Mediators Federatie Nederland (MfN)

Jelle Splinter is als mediator aangesloten bij en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Als mediator zorgt Jelle vanuit zijn neutrale, onpartijdige rol als MfN-registermediator dat het mediation proces professioneel en efficiënt verloopt.

Primair richt Jelle zich op arbeidsmediation en zakelijke mediation. Zijn ruime ervaring als ondernemer en gespecialiseerd advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht zijn hierbij van grote meerwaarde.

Als MfN-registermediator werkt SPLNTR met de contracten van de Mediators Federatie Nederland en zijn ook de reglementen en gedragsregels van de MfN van toepassing. Meer over de MfN en mediation is ook te vinden op de website van de MFN (www.mfnregister.nl).


 

Wat mediation partijen kan brengen is fantastisch, krachtig neergezet door de Oostenrijkse kunstenaar Anatol Knotek in zijn werk getiteld ’the solution’. Althans, ik heb dit werk gekocht omdat het voor mij refereert aan mijn werkzaamheden.

Het uitgangspunt dat je als oplossing iets poëtisch van je probleem kunt maken, vind ik prachtig en raakt voor mij de kern van wat ik doe, althans waarbij ik mijn cliënten in hun proces begeleid.

Anatol Knotek omschrijft de kunst die hij maakt als ‘visual and concrete poetry, installation and conceptual art‘. Als kunstliefhebber en -verzamelaar kende ik zijn werk al enige tijd. Ook zijn werk ‘The solution’ kende ik al en heeft me vanaf het eerste moment aangetrokken. Ik ben enorm gelukkig dat ik een recente editie van dit werk heb mogen kopen.

Jelle Splinter