belangrijke informatie

Rechtsvorm en registratie handelsregister
SPLNTR is het advocatenkantoor (eenmanszaak) gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 53122674.

Adres
Haagweg 4E16
2311 AA LEIDEN

Nederland

Postadres
Postbus 74

2300 AB Leiden
Nederland

Telefoon/Fax
T: +31 (0)71 532 37 37

F: +31 (0)71 522 83 28

Online
E: info@splntr.eu
W: www.splntr.eu

BTW-nummer
NL183664668B01

Nederlandse Orde van Advocaten
SPLNTR is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Rechtsgebiedenregister
De heer mr. J.J. (Jelle) Splinter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
SPLNTR is via LEGAL LABELS verzekerd tegen beroepsfouten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde daaraan stelt. Informatie omtrent deze verzekering is op aanvraag bij LEGAL LABELS beschikbaar.

Klachten
Indien u klachten heeft over bijvoorbeeld een declaratie, de specificatie van verrichte werkzaamheden, de kwaliteit van verleende diensten, en/of anderszins, is de kantoorklachten regeling van LEGAL LABELS van toepassing. Deze wordt u bij de opdrachtbevestiging toegezonden en is ook de vinden op de website van Kantoorklachtenregeling.

Tarieven/betalingsvoorwaarden
SPLNTR hanteert een maximaal tarief van € 195 exclusief btw per uur. Voor particulieren en startende ondernemers kunnen gereduceerde tarieven gelden (vraag naar de specifieke voorwaarden).

SPLNTR brengt geen kantoorkosten in rekening. Eventuele verschotten worden door SPLNTR wel in rekening gebracht. Verschotten zijn de kosten die SPLNTR voor uw zaak heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders etc. SPLNTR brengt de verrichte werkzaamheden in tijdseenheden van zes (6) minuten in rekening.

Naast het verrichten van werkzaamheden tegen betaling van een uurtarief is het mogelijk om met SPLNTR andere afspraken te maken. SPLNTR bespreekt bijvoorbeeld graag met u de mogelijkheden van het verrichten van diensten tegen een vast tarief (fixed fee), maar combinaties van fixed fee en werkzaamheden tegen (gereduceerd) uurtarief behoren ook tot de mogelijkheden. Ook voor de SPL interim services zullen andere tarieven en/of betalingscondities kunnen gelden.

Voor alle dienstverlening geldt dat SPLNTR vooraf alles duidelijk met u zal doornemen en overeenkomen.

Betalingstermijn
SPLNTR factureert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen. SPLNTR zal bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot bespreken en in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling van het voorschot zal SPLNTR aanvangen met de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie van de betreffende opdracht.

Algemene voorwaarden
Op alle dienstverlening van SPLNTR zijn de algemene voorwaarden SPLNTR van toepassing. In deze algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid van SPLNTR opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 53122674 en zijn tevens hier te raadplegen op deze website.