Werkgever of HR-manager / PO-manager

Werkgever of HR-manager/PO-manager en het arbeidsrecht

Het aannemen van personeel is bij veel ondernemingen noodzakelijk. De werkzaamheden zijn zo omvangrijk of divers dat die onmogelijk door slechts één of enkele personen kunnen worden verricht. Bovendien is niet iedereen goed in alles en loont het dus om gespecialiseerd personeel aan te nemen. We zouden kunnen stellen dat het aannemen van werknemers een teken is dat het goed gaat; er is voldoende vraag naar de aangeboden producten en/of diensten. Maar zo simpel is het natuurlijk niet, althans lang niet altijd. Het aannemen van personeel brengt ook zorgen met zich mee. Door alles tijdig goed te regelen kunnen deze zorgen tot een minimum worden beperkt. Bij advocatenkantoor SPLNTR zit u goed als het om arbeidsrecht gaat; van het begin van de arbeidsovereenkomst tot het eventuele einde.

Arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer is relatief eenvoudig en kan zelfs volledig mondeling. Zodra de werknemer arbeid gaat verrichten die de werkgever hem of haar opdraagt en de werkgever de werknemer daarvoor betaalt, zal er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Maar het arbeidsrecht is omvangrijk en allerminst zo eenvoudig als het lijkt. Bijvoorbeeld, niet alles kan zomaar worden overeengekomen en sommige zaken dien je juist schriftelijk te regelen (bijvoorbeeld een proeftijd). Wij adviseren werkgever dan ook om vóór het ingaan van de arbeidsovereenkomst zich goed te laten adviseren. Het klinkt als een open deur, maar ook binnen het arbeidsrecht is voorkomen veelal beter dan genezen.

SPLNTR weet dat goed vastgelegde afspraken aan het begin van een samenwerking leiden tot minder problemen in de toekomst. Iedereen lijkt dit te weten en het hiermee eens te zijn, maar de praktijk laat zeer regelmatig anders zien. Arbeidsovereenkomsten die zonder relevante kennis zijn opgesteld leiden in de toekomst voor problemen en hoge kosten.

Een advocaat van SPLNTR is specialist en weet hoe een deugdelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor alle arbeidsrechtelijke documentatie, waaronder personeelshandboeken, reglementen, oproepcontracten, overeenkomsten van opdracht (zzp-ers / freelancers) enzovoorts; SPLNTR verzorgt het voor u.

Dossiervorming

Ook tijdens het dienstverband is het noodzakelijk dat het personeelsdossier van alle werknemers wordt bijgehouden. In dit dossier zitten naast alle basics, zoals de ondertekende arbeidsovereenkomst, legitimatiebewijs van de werknemer enzovoorts, natuurlijk ook door de werknemer ondertekende functioneringsrapporten en eventuele tussentijdse aantekeningen en correspondentie ten aanzien van het functioneren van de werknemer.

Einde arbeidsovereenkomst

Maar ook als alles adequaat is geregeld aan het begin en tijdens de arbeidsovereenkomst komt toch vaak het moment dat of ontstaat een situatie waardoor van één of meerdere werknemers afscheid genomen moet worden. De arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

Ontslag

Het Nederlandse ontslagrecht is redelijk gecompliceerd. Er zijn verschillende mogelijkheden die tot het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden en allen met eigen regels. Ook met het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015) lijkt het er niet direct eenvoudiger op te worden (terwijl dit nu juist was beoogd).

Voor vele bedrijven, ondernemers, HR-/PO-managers is advocatenkantoor SPLNTR de vaste sparringspartner als het gaat om arbeidsrecht en veelal specifiek om ontslag. Het kan gaan om het kort afstemmen of de goede koers gevaren wordt, of op welke wijze het dossier beter opgebouwd kan worden, maar veelal gaat het om het voeren van de ontslagprocedure. Dit kan een individuele werknemer betreffen, maar steeds vaker moet er bij bedrijven grondig gereorganiseerd worden en komt collectief ontslag (reorganisatie) om de hoek kijken.

Adviseren en onderhandelen

SPLNTR streeft ernaar voor haar cliënten het meest ultieme resultaat te bereiken. Wij realiseren ons daarbij dat dit resultaat lang niet altijd in de rechtszaal kan worden behaald . Veel arbeidszaken worden opgelost met het bereiken van overeenstemming tussen werkgever en werknemer. Zij treffen een schikking, een minnelijke regeling, die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Om dergelijke onderhandelingen tot een goed einde te brengen en een resultaat te bereiken waar beide partijen een enigszins goed gevoel aan overhouden is kennis en kunde binnen het arbeidsrecht voor nodig. Deze kennis en kunde heeft advocatenkantoor SPLNTR ruimschoots in huis heeft.

Steeds vaker horen wij in de markt dat partijen op zoek zijn naar ‘een overeenkomstje op de plank’. Er wordt te vaak gedacht dat het om een invuloefening gaat. Wij benadrukken dat een overeenkomst/contract gaat om de inhoud, op welke plank de overeenkomst heeft gelegen, of het model goedkoop is of niet en hoe de overeenkomst eruit ziet is van ondergeschikt belang. Aan een goedkope overeenkomst met veel onjuiste, onvolledige tekst heeft u niks en zal veelal leiden tot nieuwe geschillen.

Adviseren, onderhandelen en het resultaat op een juiste juridische wijze vastleggen in een contract is een vak apart; een vak dat SPLNTR verstaat.

Procederen

Lang niet alle (arbeidsrecht)dossier leiden tot een minnelijke regeling. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Sommige verschillen zijn op grond van rationele en/of emotionele redenen in onderling overleg onoverbrugbaar. De zaak moet dan worden voorgelegd aan een derde, zoals de rechter of het UWV. SPLNTR voert de procedure voor u van begin tot het einde, net zo makkelijk, kundig en goed.

Uw advocaat voor iedere fase van de arbeidsovereenkomst

Kortom, zowel aan het begin, tijdens en aan het einde van de arbeidsovereenkomst is het noodzakelijk dat u, als werkgever en/of HR-/PO-manager, regelmatig en tijdig schakelt met een specialist op het gebied van arbeidsrecht. Bij advocatenkantoor SPLNTR vindt u deze arbeidsrechtspecialist en tegen scherpe, goede en flexibele condities. Neem contact met ons op!

 

Werknemer of statutair directeur?

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor de werknemer kan betekenen: klik hier

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor de statutair directeur kan betekenen: klik hier

 

advocatenkantoor SPLNTR in Leiden

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden, maar kent ook veel cliënten in een ruim gebied daaromheen, waaronder de Duin- en Bollenstreek.

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Advocaat Jelle Splinter is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers