SPLNTR

SPLNTR advocatuur en mediation

SPLNTR advocatuur is een zogenaamde ‘boutique lawfirm’ gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht aangevuld met een mediationpraktijk gespecialiseerd in arbeidsmediation en zakelijke (business) mediation. SPLNTR is gevestigd in Leiden en opgericht door advocaat en MfN-registermediator Jelle Splinter.

SPLNTR levert al jaren juridische diensten van topkwaliteit zonder poeha. Jelle typeert als een no-nonsense advocaat van nu, die kwaliteit levert in begrijpelijke taal, tegen scherpe tarieven en maximale flexibiliteit. Kortom, SPLNTR is een prettig, hedendaags kantoor waar dag in dag uit gewerkt wordt om voor zijn opdrachtgevers het beste resultaat te bereiken.

advocaat en MfN-registermediator mr. Jelle J. Splinter

SPLNTR advocatuur en mediation is in 2011 opgericht door advocaat en MfN-registermediator Jelle Splinter. Jelle is zijn carrière op jonge leeftijd begonnen in de financiële dienstverlening. Naast deze fulltime dagelijkse werkzaamheden heeft Jelle in de avonduren rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen heeft hij zijn carrière voortgezet binnen de advocatuur. De fijne kneepjes van het advocatuurlijke vak heeft hij geleerd bij Loyens & Loeff N.V. in Amsterdam. Jelle wilde meer focus richting de MKB-ondernemer en is daarom overgestapt naar een middelgroot advocatenkantoor in Leiden. Hij kwam er al snel achter dat hij zijn eigen koers moest varen, het mooie beroep van advocaat en mediator naar eigen inzicht moest kunnen bedrijven en heeft met groot succes SPLNTR opgericht. Bezoek voor een volledig profiel Jelle’s pagina op LinkedIn via de button bovenaan deze website.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Jelle Splinter is als arbeidsrechtadvocaat aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). VAAN is een landelijke vereniging van arbeidsrecht advocaten, die in mei 2005 is opgericht als hoogwaardige specialisatievereniging. VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten. Het lidmaatschap bij VAAN mag bij een in arbeidsrecht gespecialiseerd advocaat niet ontbreken!

Mediators Federatie Nederland (MfN)

Jelle Splinter is als mediator aangesloten bij en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland (MfN). SPLNTR werkt met de contracten, reglementen en gedragsregels van de MfN. Meer over de MfN en mediation is ook te vinden op de website van de MFN (www.mfnregister.nl).

SPLNTR

ADVOCATUUR

MEDIATION


arbeidsrecht

 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • VOF-overeenkomst, andere samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuur-, distributie, franchiseovereenkomst
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering startende ondernemers

mediation