ZAKELIJKE (BUSINESS) MEDIATION

zakelijke conflicten

Als ondernemer weet je dat tijdens het ondernemen, in het bedrijfsleven en in de uitdagende corporate wereld van het zaken doen, het onvermijdelijk is dat er af en toe conflicten ontstaan. Gelukkig veelal kleine(re) conflicten, die goed zelf zijn op te lossen of te neutraliseren, maar er zullen ook grotere conflicten zijn; conflicten die zelf moeilijk meer zijn te overzien en op te lossen.

Tussen wie zakelijke conflicten ontstaan en wat de inhoud van zakelijke conflicten is, is niet af te kaderen. De situaties zijn zeer uiteenlopend. Het conflict kan tussen twee individuen bestaan, maar regelmatig zijn er bij zakelijke conflicten meer personen/partijen betrokken. Zakelijke conflicten kunnen gaan om (contractuele) geschillen met zakenpartners (afnemers, leveranciers e.d.) of juist interne of externe samenwerkingsproblemen betreffen, zoals conflicten binnen het management, tussen aandeelhouders of tussen onderdelen/ondernemingen binnen het concern.

Gelukkig is zakelijke (business) mediation breed inzetbaar en vrijwel altijd het beste pad om (eerst) te bewandelen als het conflict moet worden opgelost.

mediation bij het zakelijk conflict

Het is belangrijk om te erkennen dat conflicten op individueel niveau een bron van stress en ergernis kunnen zijn, maar meestal óók een forse impact hebben op (de resultaten van) de onderneming en alle bij de onderneming betrokken personen. SPLNTR gelooft sterk in de kracht van mediation; als een sleutel tot het vinden van relatief snelle, effectieve en duurzame oplossingen voor de uitdagingen die het bedrijfsleven met zich brengt.

Uiteraard kunnen partijen in een zakelijk conflict de kwestie bij hun advocaten en/of juridische afdelingen over de schutting gooien, die zich dan juridisch kunnen ingraven in het “gelijk” van hun cliënt. Afhankelijk van de kwaliteit van die juridische adviseurs, zal deze weg veelal ook naar uitkomsten leiden. Maar met mediation kunnen langdurige juridische procedures worden vermeden; dit zal niet alleen tijd en geld besparen, maar ook de relatie met de conflictpartner(s) beschermen en versterken. SPLNTR weet dat zakelijke (business) mediation in veel gevallen tot snellere (en dus ook goedkopere) en betere uitkomsten leidt.

Mediation = (daad)krachtig en intelligent

Er wordt gek genoeg nog steeds wel eens gedacht dat (zakelijke) mediation zweverig of soft is. Wat SPLNTR betreft is (zakelijke) mediation juist verre van zweverig, soft, zwak of ineffectief. Kiezen voor (zakelijke) mediation is keihard! Ontzettend (daad)krachtig, concreet, intelligent en effectief. Het mediationproces is een proces dat je in staat stelt om geschillen op te lossen op een veilige, professionele en constructieve manier en is daarmee juist een intelligente keuze voor jouw persoonlijke en zakelijke belangen.

‘Door eigen verantwoordelijkheid te omarmen, een sterke en intelligente stap zetten naar een duurzame oplossing’

Business mediator Jelle Splinter

MfN-registermediator, Jelle Splinter, houdt zich als mediator uitsluitend bezig met zakelijke (business) mediation en arbeidsmediation. Jelle zijn stevige juridische achtergrond als advocaat en ondernemer biedt de partijen aan zijn mediationtafel een unieke combinatie van expertise, ervaring en professionele begeleiding om hun zakelijke conflicten aan te pakken.

Als toegewijde business mediator creëert Jelle een veilige en professionele setting waarin open communicatie, respect en vertrouwelijkheid centraal staan. Jelle faciliteert met zijn gestructureerde, pragmatische aanpak het mediationproces en de gesprekken. Hij luistert naar alle belangen en behoeften en help om partijen gezamenlijk tot duurzame oplossingen te laten komen. Het is essentieel dat alles kan worden gezegd én – wellicht nog belangrijker – dat alles kan worden gehoord.

Kiezen voor zakelijke (business) mediation bij SPLNTR betekent kiezen voor een krachtige en intelligente aanpak van het conflict dat jou in de weg zit. Het betekent het nemen van de regie over jouw conflict, het nemen van verantwoordelijkheid en het werken aan een oplossing die voor jou en/of jouw organisatie werkt. Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Waarom kiezen voor zakelijke (business) mediation bij SPLNTR?

 • veilig en gestructureerd overleg onder deskundige, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding van Jelle Splinter, MfN-register-mediator met jarenlange ervaring als ondernemer en gespecialiseerd advocaat (arbeidsrecht en ondernemingsrecht);
 • geheimhouding garandeert dat een open en veilige communicatie mogelijk is;
 • de communicatie wordt weer op gang gebracht en blijvend verbeterd. Voor alles is ruimte: de feiten, de beleving van de feiten, emoties en de zakelijke aspecten van de zaak;
 • er kan weer worden gepraat en – vooral – worden geluisterd;
 • het (zakelijke)conflict wordt onderzocht en er wordt daarin gezocht naar de gezamenlijke belangen;
 • de onderhandeling wordt gestructureerd begeleid en de gemaakte afspraken worden vakkundig vastgelegd.

denk bij zakelijke (business) mediation bijvoorbeeld aan:

 • Geschillen tussen zakelijke partners (vennootschap, VOF, maatschap, vereniging, coöperatie en andere samenwerkingsverbanden)
 • Conflicten met leveranciers of klanten
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Conflicten binnen bestuursorganen (raad van bestuur, management)
 • Contractuele geschillen (bijv. in franchise-constructies, met leveranciers of afnemers)
 • Geschillen tussen bedrijfsonderdelen / teams / vestigingen
 • Conflicten na of in verband met fusies en overnames (o.a. verband houdende met bedrijfsculturele verschillen)
 • Geschillen omtrent uitkoop / uittreding van aandeelhouders
 • Conflicten bij bedrijfsoverdrachten / bedrijfsopvolging (o.a. binnen het familiebedrijf)
 • Geschillen over de zakelijke strategie / koers van de onderneming