ondernemingsrecht

SPLNTR voor uw gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een term die ruim kan worden uitgelegd en de mogelijkheden voor onze dienstverlening binnen deze specialisatie zijn ook uitgebreid. Binnen het ondernemingsrecht worden wij ingeschakeld voor alle voorkomende zaken die kunnen spelen binnen een onderneming. Vanaf de start van de oprichting van de onderneming, de onderneming moet immers worden opgericht en/of de samenwerking moet juridisch worden vormgegeven. Bij de dagelijkse gang van zaken adviseren wij onze cliënten bijvoorbeeld over contracten, (algemene)voorwaarden, (handels)geschillen en staan wij hen bij in diverse onderhandelingen en procedures. Ten slotte worden we ook ingeschakeld als de onderneming/samenwerking geheel of gedeeltelijk ophoudt te bestaan of wordt overgedragen. Kortom, als onderneming/ondernemer vindt u bij SPLNTR de gespecialiseerde partij die u zoekt.

Reeds jaren worden (mkb)ondernemingen en (mkb)ondernemers door aadvocatenkantoor SPLNTR bijgestaan bij alle voorkomende ondernemingsgerelateerde kwesties. Soms is een advies/procedure incidenteel, maar voornamelijk vervullen wij de rol van vaste sparringspartner voor de onderneming/ondernemer. Hierdoor is er vaak gedurende het gehele jaar contact, waardoor onze advisering tijdig kan plaatsvinden en onvolkomenheden voor de toekomst zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

vind uw advocaat ondernemingsrecht bij SPLNTR

SPLNTR is één van de specialisatielabels van advocatenkantoor LEGAL LABELS. Een advocaat van SPLNTR adviseert en procedeert binnen het ondernemingsrecht. Onder meer valt te denken aan de hierna volgende onderwerpen. Staat uw vraag/kwestie er niet tussen, neemt dan vooral contact met ons op.

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers