Advocaat arbeidsrecht ondernemingsrecht Leiden

header_960x340_splntr

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht

SPLNTR advocatuur is onderdeel van het in Leiden gevestigde advocatenkantoor LEGAL LABELS. Bij LEGAL LABELS wordt gewerkt met verschillende gespecialiseerde juridische labels. SPLNTR is het gespecialiseerde label voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

SPLNTR bestaat reeds sinds 2011 en kenmerkt zich sindsdien als het eigenwijze, hedendaagse advocatenkantoor uit Leiden dat alles in huis heeft om haar cliënte op juridisch vlak ten volle van dienst te zijn. Door klassieke juridische kwaliteit te combineren met hedendaagse elementen als flexibiliteit, duidelijkheid en no-nonsense, biedt SPLNTR juridische dienstverlening, waar vandaag de dag behoefte aan is. Uiteraard tegen zeer scherpe tarieven, want ook daar verlangt de markt naar bij een advocaat. De drempels die de huidige advocatuur veelal opwerpt zijn bij SPLNTR niet aanwezig; bij SPLNTR wordt advocatuur bedreven zonder poeha; advocatuur 2.0.

advocaat mr. Jelle J. Splinter

SPLNTR is opgericht door mr. Jelle Splinter. Jelle is zijn carrière op jonge leeftijd begonnen in de financiële dienstverlening. Tijdens deze fulltime dagelijkse werkzaamheden heeft Jelle in de avonduren rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen heeft Jelle zijn carrière voortgezet binnen de advocatuur. De fijne kneepjes van het advocatuurlijke vak heeft hij geleerd bij Loyens & Loeff N.V. in Amsterdam. Jelle wilde meer focus richting de MKB-ondernemer en is daarom overgestapt naar een middelgroot advocatenkantoor in Leiden. Hij kwam er al snel achter dat hij zijn eigen koers moest varen en het mooie beroep van advocaat naar eigen inzicht moest kunnen bedrijven. Jelle heeft zijn dienstverband opgezegd en heeft met groot succes advocatenkantoor SPLNTR opgericht.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Advocaat Jelle Splinter is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). VAAN is een landelijke vereniging van arbeidsrecht advocaten, die in mei 2005 is opgericht met als doel een hoogwaardige specialisatievereniging (vergelijkbaar met Insolad, VFAS en LSA) te worden. VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten. Het lidmaatschap bij VAAN mag bij een in arbeidsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor als SPLNTR niet ontbreken!

HOFF is het label bij advocatenkantoor LEGAL LABELS voor familierecht en mediation

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht moet u dus bij SPLNTR zijn, maar bij advocatenkantoor LEGAL LABELS kunt u ook terecht voor familierecht en mediation. Deze twee specialisaties vallen onder het specialistische label HOFF. Klikt u op het onderstaande label om naar de website van HOFF te gaan.

 

SPLNTR is het label voor uw advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Advocatenkantoor SPLNTR is gevestigd in Leiden en is één van de specialistische juridische labels van advocatenkantoor LEGAL LABELS advocaten. 

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Oprichter en advocaat Jelle Splinter is onder meer lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers