Arbeidsrecht wijzigt per 1 januari 2015!

Per 1 januari 2015 verandert er veel binnen het arbeidsrecht in Nederland. Zo gaan per die datum onder meer de eerste wijzigingen uit de Wet werk en zekerheid in. Maar ook de werkkostenregeling gaat voor alle werkgevers gelden per 1 januari 2015. Hoogste tijd dus om hier nog eens extra aandacht op te vestigen.

WKR = WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling vervangt de vele verschillende regels en wetten rondom de diverse vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De werkkostenregeling moet erin resulteren dat de regeling uniform en meer eenvoudig wordt. 

Vrije ruimte, vrijstellingen, nihilwaarderingen en het noodzakelijkheidscriterium

Werkgevers kunnen na 1 januari 2015 maximaal 1,2% van hun totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Als werkgever moet u dit goed (laten) beoordelen, want de fiscale – en dus financiële – gevolgen kunnen behoorlijk zijn. Zo moet over vergoedingen en verstrekkingen boven de genoemde 1,2% maar liefst 80% belasting betaald gaan worden. Wat er onder de 1,2% kan vallen is een omvangrijke lijst, waarbij aan van alles gedacht kan worden; van kerstpakketten tot bonussen en van bedrijfsfietsen tot bedrijfsuitjes.

Naast de vrije ruimte kan de werkgever bepaalde zaken onbelast (blijven) faciliteren voor de werknemer. Hiervoor gelden specifieke, gerichte vrijstellingen en zogenaamde nihilwaarderingen, als voorbeeld kan de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer worden genoemd.

Ten slotte wordt het noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Dit criterium gaat ervan uit dat de werkgever zaken die in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, belastingvrij kan verstrekken aan de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan communicatiemiddelen, computers, veiligheidskleding, gereedschappen en dergelijke.

Vraag tijdig advies!

Dit nieuwsbericht tipt slechts de grote lijnen van de WKR aan en is absoluut niet bedoeld om volledig te zijn. Neem voor vragen over mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties contact op met ons kantoor, maar ga vooral ook tijdig in overleg met uw accountant/fiscalist.