the legal Q – #8

Een werknemer heeft een geschil met zijn werkgever over het feit dat werknemer oude klanten van zijn vorige werkgever contact met hem laat opnemen via zijn mobiele telefoon, terwijl de huidige werkgever wil dat dit via het telefoonnummer van zijn taxicentrale gaat.

Werkgever en werknemer hebben en gesprek hierover gehad, maar blijven van mening verschillen. Werkgever beëindigt het gesprek door te zeggen: ‘dan is daar de deur, dan mag je gaan’. Werknemer antwoordt daarop: ‘dat is best’.

Denk je dat de werkgever een geldig voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn heeft gedaan en dat werknemer hier dus op geldige wijze mee heeft ingestemd?

antwoord  – #8

Het antwoord op deze vraag is: ‘JA’.

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat de setting van het gesprek en de aanleiding daartoe de bedoeling van de werkgever op een zodanige manier weerspiegelden dat er sprake was van een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dat door werknemer is geaccepteerd.

korte toelichting en link – #8

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in een zaak waarbij een werkgever in de taxibranche in een geschil tegen een werknemer zou hebben gezegd: ‘dan is daar de deur, dan mag je gaan’, waarop werknemer antwoordde: ‘dat is best’.

Partijen verschillen over de juridische betekenis die aan de uitspraken kan worden toegekend. Van belang is of het in dit geval gaat om een geldig voorstel tot opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn. Als dit zo is dan is de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedvinden tot een einde gekomen, wat met zich brengt dat werkgever geen recht heeft op de gevorderde gefixeerde schadevergoeding wegens opzegging van de arbeidsovereenkomst door werknemer zonder de inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Het hof is van mening dat in dit geval bewezen is dat de werkgever met zijn uitspraak toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder het in acht nemen van de geldende opzegtermijn. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geëindigd en werkgever geen schadevergoeding in verband met het niet in acht nemen van de opzegtermijn toekomt.

Lees de gehele uitspraak van hier terug op de website van Rechtspraak.nl.