the legal Q – #7

Een werknemer met de functie van accountmanager heeft meerdere malen de grenzen van zijn vrouwelijke collega overschreden door haar aan te raken, terwijl zij herhaaldelijk aan hem heeft gevraagd dit niet te doen.

De werknemer is door de werkgever op staande voet ontslagen. Denk je dat dit ontslag op staande voet stand houdt?

antwoord  – #7

Het antwoord op deze vraag is: ‘NOG NIET DUIDELIJK’.

De kantonrechter in Leiden oordeelde dat het aanraken een geldige reden vormt voor ontslag op staande voet, mits de werkgever voldoende kan bewijzen dat de werknemer onder meer verschillende keren is gewezen op de ongewenstheid van zijn gedrag.

Het handelen acht de kantonrechter in ieder geval wel ernstig genoeg om de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) te ontbinden.

korte toelichting en link – #7

De kantonrechter in Leiden oordeelde onlangs dat betasting van een vrouwelijke collega terwijl zij dit niet wil een geldige grond voor ontslag op staande voet vormt.

De betreffende werknemer zou zijn vrouwelijke collega meerdere malen hebben geduwd, gepord en omarmd hebben. Ook zou hij bij andere collega’s seksueel intimiderende opmerkingen in haar richting hebben uitgelokt.

Om het ontslag op staande voet goed te kunnen beoordelen dient werkgever de omstandigheden waarbinnen bepaalde gedragingen hebben plaatsgevonden nader te bewijzen. De vorderingen daaromtrent worden aangehouden.

De rechter kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wel voorwaardelijk. Gelet op het ongepaste gedrag van de werknemer is sprake van verwijtbaar handelen. Bovendien wist de werknemer door een incident van jaren daarvoor reeds dat zijn gedrag niet getolereerd werd. Noemenswaardig is verder nog dat de werkgever heeft verzocht om te oordelen dat werknemer geen transitievergoeding toekomt. De kantonrechter wijst dit af. De kantonrechter weegt hierin mee dat zij van mening is dat de werkgever (eerder) onvoldoende duidelijk stelling heeft genomen ten aanzien van de gedragingen en de werknemer verder kennelijk altijd goed heeft gefunctioneerd.

Een pdf van de beschikking vind je hier.