the legal Q – #2

Een werknemer die werkt bij een bedrijf dat thuiszorg faciliteert komt meerdere malen te laat en krijgt hiervoor meerdere waarschuwingen. Ook heeft zich een incident voorgedaan met een klant die onwel was geworden en op de grond was gevallen. De werknemer heeft zich toen niet om de klant bekommerd en is doorgegaan met het uitpakken van de boodschappen.

Is het ontslag op staande voet van deze werknemer geldig bevonden?

antwoord  – #2

Het antwoord op deze vraag is: ‘JA’.

De kantonrechter oordeelde dat de genoemde gebeurtenissen genoeg reden vormen voor een geldig ontslag op staande voet. Hierin speelt het dossier van werknemer een belangrijke rol, waarbij het belang van goede dossiervorming maar weer eens blijkt.

korte toelichting en link – #2

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld of in onderhavige zaak een ontslag op staande voet terecht is gegeven.

In dit geval is de kantonrechter van mening dat de werknemer onvoldoende heeft betwist dat zij inderdaad op de betreffende datum van het incident te laat was gekomen. De rechtbank acht ook van belang de verklaring van werknemer over de patiënt die onwel op de grond lag terwijl de werknemer doorging met boodschappen opruimen. De bovenstaande twee gebeurtenissen maken dat van werkgever redelijkerwijs niet meer kon worden verwacht het dienstverband nog langer te laten voortduren.

Niet onvermeld kan blijven dat de werknemer in deze kwestie vrijwel vanaf aanvang van het dienstverband stelselmatig is aangesproken op haar gedrag met betrekking tot te laat komen en bejegening van collega’s en patiënten. In de afgelopen vijf jaar is zelfs twee keer een zogenaamd verbetertraject opgestart en afgerond  (onder andere concreet ten aanzien van ‘het te laat komen’) en de werknemer is daarbij steeds weer gewaarschuwd voor de consequenties die verbonden kunnen worden aan haar gedrag.

De verzoeken van de werknemer worden daarom afgewezen en de werkgever wordt in het gelijk gesteld.

Lees de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam hier terug op de website van rechtspraak.nl.