the legal Q – #1

Een werknemer en een collega krijgen ruzie wat ertoe leidt dat de werknemer de collega een kniestoot geeft. Het valt niet uit te sluiten dat de werknemer de kniestoot gaf omdat hij zich bedreigd voelde door de collega. Ook is niet gebleken dat de collega pijn of letsel door de kniestoot heeft ervaren of dat de kniestoot met veel kracht is gegeven.

Denk jij dat de kniestoot een goede reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

antwoord  – #1

Het antwoord op deze vraag is: ‘NEE’.

De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat, gelet op de specifieke omstandigheden en gevolgen, ontbinding van de arbeidsovereenkomst een te zwaar middel is.

korte toelichting en link – #1

De rechtbank Amsterdam oordeelde in deze zaak over de door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De reden voor het verzoek was dat de werknemer in kwestie een collega een kniestoot zou hebben gegeven. Werkgever hanteert een zeer strikt beleid (“Overzicht Disciplinaire Maatregelen”), waarin ook geweld op de werkvloer een belangrijk onderdeel vormt.

Werkgever deed hierbij een beroep op artikel 7:671b lid 1 onderdeel a BW en het daaraan verbonden artikel 7:669 lid 3 onderdeel h of g BW. Deze artikelen stellen kortgezegd dat de kantonrechter een arbeidsovereenkomst kan ontbinden indien er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding (g) of indien er andere omstandigheden aanwezig zijn die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (h). In dit geval stelt de werkgever dat zo’n kniestoot valt onder de in de h-grond genoemde omstandigheden.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst (die reeds zo’n 15 jaar duurt) in dit geval een te zwaar middel is. Bij dit oordeel is een aantal feiten (zwaar) meegewogen. Zo zou het volgens verklaringen van de bedrijfsbeveiliging niet zijn uit te sluiten dat de werknemer die de kniestoot gaf zich bedreigd zou hebben gevoeld en ook kan niet worden vastgesteld dat de kniestoot met veel kracht werd gegeven of dat de collega pijn of letsel heeft ervaren ten gevolge van de kniestoot.

Ten aanzien van het strikte beleid merkt de kantonrechter op dat – gelet op voormelde omstandigheden – ook met het opleggen van een minder verstrekkende maatregel het gewenste doel mogelijk bereikt had kunnen worden en van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij een dergelijke uitzondering op zijn (strikte) beleid kan verklaren naar zijn andere werknemers zonder dat dit afdoet aan zijn algemene beleid.

Lees de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam hier terug op de website van rechtspraak.nl.