Naam: Menno Smitsloo
Leeftijd: 62
Woonplaats: Oegstgeest
Burgerlijke staat: gehuwd

Bedrijf/beroep: DGA Smitsloo Groep
Werkplaats: Randstad

Website: www.smitsloogroep.nl
Twitter: Twitter/@mennosmitsloo

1 _ Graag een korte pitch, zodat goed duidelijk wordt wat iedereen van jou moet weten.

Ik ben bijna altijd initiërend bezig, of dat nu het stichten of verwerven van een nieuw project is, het restaureren van een monument (kasteel de Binckhorst, Ter Wadding, de Rechtbank, etc.), het maken van een kunstwerk (schilderen, beeldhouwen, lassen), of het schrijven van mijn maandelijkse column in Rijnstreek Business.

2 _ De pitch bij vraag 1 was vast hoofdzakelijk positief. Volledig terecht natuurlijk, maar noem ook één slechte eigenschap van jezelf? Niet te veel toelichting of afzwakking; graag alleen één slechte(re) eigenschap.

Doordrammen.

3 _ Kies één van de volgende ‘1e-keer-onderwerpen’ en vertel hier kort iets over.

– 1e aankoop;
– 1e baan(tje);
– 1e wijze les;
– 1e prestatie van formaat;
– 1e zoen;
– 1e geld:

1e aankoop: een platenspeler.
1e baan(tje): op mijn 10e als veger in toen nog het echte circustheater in Scheveningen.
1e wijze les: iedereen in zijn waarde laten.
1e prestatie van formaat: op mijn 15e een Solex restaureren en met winst verkopen.
1e zoen: was geweldig.
1e geld: mijn ‘eigen’ verdiende geld met mijn jeugdbaantjes

4 _ Vertel de lezer (liefst gepassioneerd) over één kunstwerk, muziekstuk, film, boek of gerecht. Het mag natuurlijk ook gaan over de maker of iets anders. Belangrijk: verkoop je enthousiasme.

De West Side Story. Daar zit, ook naar deze tijd, zoveel passie, beeldende vorm en kracht in, waarbij de fantastische muziek van Leonard Bernstein je langs vele hoogtepunten voert.

5 _ Wat vind je een goed/bijzonder/noemenswaardig bedrijf in Leiden e.o. en waarom?

Millford Brand ID, daar aan het Schuttersveld 9, bruist het altijd van de energie. Jonge elkaar inspirerende mensen, die van verpakkingen voor Albert Heijn, tot het logo van de ANWB ontwerpen. Altijd in design anticiperend op de maatschappelijk-sociaal en economische omstandigheden van morgen. Sterker, zij bepalen die voor een deeltje mede.

6 _ Je woont/werkt in Leiden e.o., wat vind je nou echt goed en echt slecht aan deze plaats/omgeving? Stel je veranderingen voor? Zo ja, welke en waarom?

De atmosfeer is geweldig. De historische stedenbouwkundige opzet, met nog steeds alles binnen de singels als kern.

Het gemeentebestuur moet stoppen met, uit geldbesparing, de tienjaarlijks verplichte nieuwe bestemmingsplannen, slechts conserverend (dus alles bij het oude laten) te laten zijn. Onder andere hebben we hierdoor teveel leegstaande kantoren en straks 40 % van de binnenstad die leegstaat of gebruikt wordt waarvoor ze niet is bestemd. Kijk naar de Breestraat met al die nagelstudio ’s en kappers.

7 _ Wat is jouw voornaamste doel/wens voor de komende 12 maanden? Zou iemand je daarbij kunnen helpen en hoe?

Dat de Gemeente Oegstgeest inziet dat ze failliet is, nu eens echt alle bagger inventariseert en naar buiten brengt en resultaatgericht gaat werken. Voorlopig laten zij zich niet helpen door mensen met kennis en ervaring uit de praktijk, ook niet als dezen dat onbezoldigd kunnen en willen doen.

8 _ Zou je nog iets aan de lezers willen vragen of zou je hen nog iets willen zeggen/aankondigen? Voel je vrij dat hier te doen (commerciële uitingen zijn toegestaan!).

Onze kantoorgebouwen, waar zich overigens weinig leegstand in voordoet, bevinden zich in het hoogste segment en zijn met flex-verdiepingen geoutilleerd. Toch is onze huurprijs hooguit twee à drie tientjes per m2 meer dan in de verouderde panden met te hoge servicekosten. Kom eens vrijblijvend een kop koffie drinken, om je te oriënteren wat mogelijk beschikbaar komt.

9 _ Wie zou je binnen Leiden e.o. willen aandragen om deze vragen ook te beantwoorden? En waarom?

Mijn vriend Rob Rijsbergen, die langzamerhand landelijk de koning van de automaterialen aan het worden is. Een zeer innovatieve onorthodoxe echte ondernemer, die ook en juist in deze tijd investeert.

10 _ Ten slotte: wat is je (ongezouten) mening over advocaten?

Advocaten, die het hoofdzakelijk van pro deo (door de rechtbank toegevoegde zaken) moeten hebben, kan ik niet zoveel mee. Ik houd van free fighters, die zich in één discipline hebben verdiept en gespecialiseerd. De grotere kantoren behoren daar vaak niet toe, werken te ambtelijk en zijn meestal meer met urenschrijven dan met waar het om gaat bezig. De toekomst is voor weer kleinere units met gedreven, elkaar bestuivende partners.