Naam: Rens Heruer
Leeftijd: 63
Woonplaats: Leiden
Burgerlijke staat: gehuwd met Marijke van Graas

Bedrijf/beroep: Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM)
Werkplaats: Leiden

Website: www.ohm.nl
Linkedin: LinkedIn/Rens-Heruer

1 _ Graag een korte pitch, zodat goed duidelijk wordt wat iedereen van jou moet weten.

Geboren (getogen en gebleven) in Leiden. Studie Nederlands en een beetje Rechten. Leraar/directielid voortgezet onderwijs: 16 jaar. Sinds 1987 bij OHM  (administratie- en adviesbureau voor scholen en schoolbesturen) respectievelijk als ambtelijk secretaris, (adjunct-)directeur en bestuursadviseur. Vrije tijd: geen sport. Wel (bestuurlijke) activiteiten o.a. bij 3 October Vereeniging, Openbare Bibliotheek, BplusC, Pieterskerk, Historische Ver. Oud Leiden en Lorelei. Tekstueel actief (columns, liederen).

2 _ De pitch bij vraag 1 was vast hoofdzakelijk positief. Volledig terecht natuurlijk, maar noem ook één slechte eigenschap van jezelf? Niet te veel toelichting of afzwakking; graag alleen één slechte(re) eigenschap.

Mijn reactie op deze Splintervraag was wel erg laat. Dat komt wel meer voor.

3 _ Kies één van de volgende ‘1e-keer-onderwerpen’ en vertel hier kort iets over.

– 1e aankoop;
– 1e baan(tje);
– 1e wijze les;
– 1e prestatie van formaat;
– 1e zoen;
– 1e geld.

De 1e aankoop: nooit vergeten door mij; achterop de eerste brommer van mijn oudere broer om mijn eerste plaatje te kopen (“Michael row the boat ashore” of toch misschien Jan en Kjeld) bij Gé Hofenk in de Haarlemmerstraat; de mare ging door de stad (en bereikte ons huis) dat er een vreselijk ongeluk was gebeurd met twee jongens op een bromfiets. Onze moeder was dus zééér bezorgd en dat door al die nieuwigheden: brommer en grammofoonspeler.

4 _ Vertel de lezer (liefst gepassioneerd) over één kunstwerk, muziekstuk, film, boek of gerecht. Het mag natuurlijk ook gaan over de maker of iets anders. Belangrijk: verkoop je enthousiasme.

Dat is schier onmogelijk qua keus. Het móét gaan over méér dan één. Er is zoveel moois. Toneel ooit: ‘Mooi weer vandaag’ met Ko van Dijk en Paul Steenbergen;  onvergetelijk. Film: ‘Midnight Cowboy’ met mijn absolute favoriet Dustin Hofmann (natuurlijk ook vanwege o.a. ‘The Graduate’). Muziek: ‘Ouverture 1812‘ met mijn zeer jonge kinderen op mijn arm, maar ook Adele van nu en Gerard van Maasakkers en de geweldige schrijver Tommy Wieringa (‘Joe Speedboot’) en natuurlijk ‘Het Parfum’ van Patrick Süsskind. Teveel en dan heb ik het nog niet eens over de Pieterskerk!

5 _ Wat vind je een goed/bijzonder/noemenswaardig bedrijf in Leiden e.o. en waarom?

De functie van De Zijlbedrijven is m.i. onmisbaar. Dat type bedrijf heeft een zeer belangrijke maatschappelijke functie, ook omdat het reguliere bedrijfsleven niet altijd kan en wil doen wat daar gebeurt. Het is jammer dat een dergelijk bedrijf door de wetten van de economie in gevaar komt en daardoor de sociale functie in gevaar ziet gebracht.

Ik wil graag nog een bedrijf noemen, juist ook omdat veel mensen BplusC niet ervaren als bedrijf. Deze fusie-instelling (van bibliotheek Leiden/Leiderdorp, muziekschool, volksuniversiteit K&O en Volkshuis) verzorgt een groot en breed regionaal aanbod aan kunst en cultuur. Achter die naam schuilen deskundige medewerkers die met veel deskundigheid hun werk doen en door de bestuurder bedrijfsmatig worden geleid. Zij bewijzen, dat gesubsidieerde instellingen niet alleen geld opmaken, maar ook met creativiteit voor dat geld een groot aanbod kunnen creëren voor een klantenkring van duizenden in de regio.

6 _ Je woont/werkt in Leiden e.o., wat vind je nou echt goed en echt slecht aan deze plaats/omgeving? Stel je veranderingen voor? Zo ja, welke en waarom?

Leidenaren waren nooit chauvinistisch maar kom toch maar niet aan hun stadje. Leiden heeft alles wat een echte stad heeft, maar is tegelijk zeer overzichtelijk en de schaal is behapbaar. In vergelijking met mijn jonge jaren is de stad gaan bruisen en in alle hoeken van de stad leeft en krioelt het. Cultureel in alle opzichten aantrekkelijk, met veel mooie en nieuwe initiatieven. De winkelstand heeft terecht zorgen. Dat probleem is niet makkelijk op te lossen. Ik vind al jaren: stop met die Breestraat als voor alles bedoelde straat: je kunt niet kiezen voor bussen én kwaliteitswinkels (!?) én voetgangersgebied én fietsers én gewoon verkeer (af en toe) én afleverpunt van de goederen voor het grootwinkelbedrijf én optochtstraat ….. Oplossing is: winkels (desnoods gesubsidieerd) naar de beide achterkanten van de Breestraat (markten en Pieters- en Academiewijk) met de Breestraat als verkeersader en kantoor- en woonfunctie voor de leegkomende winkels. Er mag een lokaal (nostalgisch) vervoermiddel bij vanuit de parkeervoorzieningen: het Glippertje. (Stadsparkeerplan doet dat eigenlijk al), om alle winkels te bereiken. Bijkomend oordeel: de Hooigracht blijft gespaard. En geen sentimenten over de ‘kwaliteitswinkels van de Breestraat’: daarvan zijn er nog een paar, maar die passen beter op die andere plekken. Sommige van die ‘kwaliteitswinkels’ passen beter in de Haarlemmerstraat.

Een ander aandachtspunt is de binnenstad als plek waar maar alles moet kunnen en mogen en  moeten. Wie beweert dat er nooit wat te doen is in Leiden, komt te weinig in de binnenstad. Het is daar bepaald geen Almelo. Daarin dreigt het gevaar, dat de binnenstad ontvlucht wordt door gewone bewoners: die zijn en blijven nodig, omdat de binnenstad anders een permanent feestterrein wordt. Ik ben de laatste om iets tegen feesten en horeca etc. te hebben, maar de grenzen moeten bewaakt worden: een stad kan niet alleen bestaan uit horeca binnen én buiten, gedurende 24 uur. Bovendien: er zijn heel mooie buitenwijken, waar leuke dingen kunnen plaatsvinden.

7 _ Wat is jouw voornaamste doel/wens voor de komende 12 maanden? Zou iemand je daarbij kunnen helpen en hoe?

Gezond te blijven van lijf en geest en daardoor voluit in het (Leidse) leven te blijven staan. Hulp daarbij is plezierig, maar niet bepalend: met deze wens ben ik vooral mijn eigen baas en het doelwit van geluk of ongeluk.

8 _ Zou je nog iets aan de lezers willen vragen of zou je hen nog iets willen zeggen/aankondigen? Voel je vrij dat hier te doen (commerciële uitingen zijn toegestaan!).

Misschien is het dan weer eens goed om hier te pleiten voor niet-zakelijke betrokkenheid van mensen bij hun woon- en leefomgeving. Nederland (en zeker ook Leiden) heeft altijd heel veel voordeel en moois gehad als gevolg van de fantasie, inzet en werkkracht van mensen die hun talent ook aan een ideëel doel gaven en geven. Niet om het geld, maar om de aardigheid en noodzaak van het doel. Dat kan heel goed naast je gewone werk of je commerciële belangen. Het vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. De jongere generatie moet dat niet overlaten aan de ouderen die er misschien meer ervaring mee of tijd voor lijken te hebben. Laat je stem horen bij het voetbal, de school van je kind, het bestuur van de kerk, de politiek, de wijkvereniging of desnoods het koor. Ook als je ‘jong’ bent, is er een rol voor je, of eigenlijk: juist als je jong bent.

9 _ Wie zou je binnen Leiden e.o. willen aandragen om deze vragen ook te beantwoorden? En waarom?

Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder van de Pieterskerk, omdat zij in deze barre tijden onvoorwaardelijk en met grote daadkracht opkomt voor de kwaliteit en de toekomst van dit topmonument, dat mag gelden als Leidens fraaiste locatie voor alle groot- en kleinschalige bijeenkomsten.

10 _ Ten slotte: wat is je (ongezouten) mening over advocaten?

Advocaten kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van je leven. Dat kan ook in negatieve zin gebeuren, als je de verliezende tegenpartij bent… Hoe dan ook vervullen ze een belangrijke rol en dus moesten ze worden uitgevonden, als ze er nog niet waren. Storend is de wijze waarop door het optreden van een aantal publiciteitbeluste advocaten de advocatenstand gedegradeerd wordt tot een groep nuffige, opzichtig gekapte en quasi-modieus geklede kwasten. Zij laten zich in met de hype van de dag, geven gevraagd en ongevraagd overal hun mening over, vallen mij lastig met hun private liefdesbesognes of de gezondheid van het hondje en zijn per saldo gevaarlijk voor de beroepsgroep, omdat zij de rand zoeken van het toelaatbare en betamelijke, bij die zoektocht ook over de rand gaan en mij dan willen laten geloven dat zulks heel normaal en gebruikelijk is.