Naam: Erwin Roodhart
Leeftijd: 37
Woonplaats: Leiden
Burgerlijke staat: samenwonend en gelukkige vader van een zoon van 3,5 jaar

Bedrijf/beroep: Centrum manager Leiden
Werkplaats: Leiden

Website
www.centrumvanleiden.nl
TwitterTwitter/@Cmleiden en Twitter/@eroodhart
LinkedInLinkedin/Erwin Roodhart

1 _ Graag een korte pitch, zodat goed duidelijk wordt wat iedereen van jou moet weten.

De binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hierbij staat het verhogen van het aantal bezoekers en gebruikers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek en ambassadeurschap centraal. Dit wordt gerealiseerd door het initiëren, organiseren en ondersteunen van bezoekersverhogende campagnes en activiteiten. Daarnaast zet ik me samen met het team in om samenwerkingsverbanden te realiseren tussen ondernemers, vastgoedsector, stadspartners en de gemeente om de huidige en toekomstige kwaliteit van de stad te bewaken en te verbeteren (schoon, heel & veilig, bereikbaarheid & parkeren, openbare ruimte, winkelaanbod, arbeidsmarkt) en te fungeren als informatiepunt en woordvoering.

2 _ De pitch bij vraag 1 was vast hoofdzakelijk positief. Volledig terecht natuurlijk, maar noem ook één slechte eigenschap van jezelf? Niet te veel toelichting of afzwakking; graag alleen één slechte(re) eigenschap.

Te veel willen doen.

3 _ Kies één van de volgende ‘1e-keer-onderwerpen’ en vertel hier kort iets over.

– 1e aankoop;
– 1e baan(tje);
– 1e wijze les;
– 1e prestatie van formaat;
– 1e zoen;
– 1e geld.

Mijn eerste baantje waren er eigenlijk 3 tegelijk. Het was vlak voor de zomer van het 2e jaar en ik wilde graag een bijbaantje scoren voor de zomer. Ik had 5 lijntjes uitstaan, waarvan zowel het lokale suffertje ‘de extra’, visboer Waninge en Hotel Bon ‘Aparte, ‘ja’ zeiden. Allen gelegen in de stad in de achterhoek waar ik opgroeide, genaamd Lochem. Na de zomer heb ik mijn opleiding prima kunnen combineren met al deze baantjes. Begrijp nog steeds niet hoe ik dat deed. Waarschijnlijk omdat ik het heel erg leuk vond en er enorm veel van heb geleerd.

4 _ Vertel de lezer (liefst gepassioneerd) over één kunstwerk, muziekstuk, film, boek of gerecht. Het mag natuurlijk ook gaan over de maker of iets anders. Belangrijk: verkoop je enthousiasme.

De agenda laat het in mijn huidige baan mondjesmaat toe, maar als het even kan duik ik de keuken in om iets lekkers te maken voor mijn gezin en/of vrienden. Ter inspiratie gebruik ik vaak het kookmagazine ‘Foodies‘. Vind het een feest als deze weer op de deurmat ligt en ga op zoek naar iets lekkers. Even naar de markt voor verse en speciale ingrediënten en snijden, roeren, bakken, pruttelen en smullen maar. Feest!

5 _ Wat vind je een goed/bijzonder/noemenswaardig bedrijf in Leiden e.o. en waarom?

Dit zijn er eigenlijk meerdere. In de afgelopen 2 jaar heb ik namelijk bijzonder veel organisaties ontmoet die zich belangeloos inzetten voor de stad. Dit is variërend van winkels, horecagelegenheden t/m culturele instellingen. Ik ben er erg van onder de indruk en ben er tegelijkertijd ook enorm trots op. Door één van hen te kiezen doe ik de andere partijen tekort, terwijl ze allemaal een dikke pluim verdienen!

6 _ Je woont/werkt in Leiden e.o., wat vind je nou echt goed en echt slecht aan deze plaats/omgeving? Stel je veranderingen voor? Zo ja, welke en waarom?

Leiden is een heerlijke stad om te wonen en te werken. Ik vind het belangrijk dat er gedegen en sneller gehandeld wordt om uitdagingen op te lossen. Blijf innoveren en wees proactief in alles wat je wilt als stad. Door vaak langdurige (begrijpelijke) processen haalt de realiteit ons soms in.

7 _ Wat is jouw voornaamste doel/wens voor de komende 12 maanden? Zou iemand je daarbij kunnen helpen en hoe?

Het huidige winkelaanbod versterken met nieuwe klein- en grootschalige formules om zo het bezoekmotief te verhogen voor bewoners en bezoekers. In samenwerking met makelaars, vastgoedeigenaren en bewoners hebben we een wishlist opgesteld. Op deze wishlist staan bedrijven die we graag in Leiden willen hebben. Deze lijst mag nog veel langer en daarbij kunnen we extra hulp gebruiken. Mail aub winkels of formules die we nog missen naar mij en wij gaan ze uitnodigen om Leiden als ondernemer te ontdekken. Kijk voor meer informatie op www.centrumvanleiden.nl.

8 _ Zou je nog iets aan de lezers willen vragen of zou je hen nog iets willen zeggen/aankondigen? Voel je vrij dat hier te doen (commerciële uitingen zijn toegestaan!).

Het centrummanagement Leiden concentreert zich op o.a. de herinrichting van de Breestraat, de komst van de twee ondergrondse garages, een aantrekkelijk winkelaanbod, goede bewegwijzering, een nog schonere stad en diverse evenementen om meer bezoekers en bestedingen aan te trekken. Het besef dat deze ontwikkelingen van groot belang zijn voor een vitale binnenstad, het woon-, bezoek- en verblijfsklimaat en daaruit voorvloeiende investeringen en werkgelegenheid is er. Dit is ook hard nodig om te realiseren dat de investeringen bepalend zijn of Leiden in de toekomst  ‘the place to be’ blijft.

9 _ Wie zou je binnen Leiden e.o. willen aandragen om deze vragen ook te beantwoorden? En waarom?

Michael Roumen van Cultuurfonds Leiden. Een persoon die zich hard maakt om samen met ons een brug te slaan tussen cultuur en economie. Een belangrijke schakel in een stad anno 2013, waar beleving een steeds belangrijke rol speelt.

10 _ Ten slotte: wat is je (ongezouten) mening over advocaten?

Heb ze gelukkig niet vaak nodig. Ik ken er een paar en daar kan ik prima een biertje mee drinken!