the legal Q – #4

Er is een geheimhoudingsbeding van toepassing op de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft volgens de werkgever een functioneringsgesprek opgenomen en aan derden laten horen.

Denk jij dat de werkgever op grond van de bovenstaande informatie de werknemer op staande voet heeft mogen ontslaan?

antwoord  – #4

Het antwoord op deze vraag is: ‘NEE’.

Het gerechtshof s’-Hertogenbosch oordeelde dat de werkgever met de gegeven (dringende) reden voor het ontslag op staande voet onvoldoende duidelijk is geweest (nog los van de vraag of het delen überhaupt als dringende reden is aan te merken). Bij het ontslag op staande voet is onduidelijk gebleven of naar oordeel van de werkgever schending van geheimhouding ook geldt voor het delen van de inhoud van een werkoverleg anders dan via het laten beluisteren van een geluidsopname.

korte toelichting en link – #4

Het gerechtshof s’-Hertogenbosch heeft geoordeeld in een zaak waarin een werknemer een functioneringsgesprek zou hebben opgenomen en aan derden zou hebben laten horen ondanks het geheimhoudingsbeding dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

De werkgever heeft naar aanleiding van de bovenstaande gedraging de werknemer op staande voet ontslagen. De werkgever stelt dat het opnemen en aan derden laten horen van het functioneringsgesprek een dringende reden vormt voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het hof gaat niet mee in de redenering van de werkgever. Het hof stelt dat de werkgever met de gegeven (dringende) reden voor het ontslag op staande voet onvoldoende duidelijk is geweest (nog los van de vraag of het delen überhaupt als dringende reden is aan te merken). Bij het ontslag op staande voet is onduidelijk gebleven of naar oordeel van de werkgever geheimhouding ook geldt voor het delen van de inhoud van een werkoverleg anders dan via het laten beluisteren van een geluidsopname. Het hof komt tot het oordeel dat het beroep van de werkgever op artikel 7:677 BW niet slaagt en dat daarom er geen einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst.

Lees de gehele uitspraak van het gerechtshof s’-Hertogenbosch hier terug op de website van rechtspraak.nl.