Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd makkelijker?

Per 1 januari 2016 is de wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Het doel van deze wet is het doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.

De wet maakt het onder meer voor werkgevers aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of langer in dienst te houden. De volgende hoofdlijnen van de wet zijn:

  • De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer (slechts) dertien weken in plaats van de voorheen geldende 104 weken door te betalen. Deze dertien weken gelden ook voor re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt (in sommige gevallen is het opzegverbod bij ziekte geheel niet van toepassing).
  • De ketenregeling is uitgebreid voor AOW-gerechtigden. De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer nu zes in plaats van drie tijdelijke contracten geven binnen een periode van vier in plaats van twee jaar. Bovendien tellen Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode alleen arbeidsovereenkomsten en periode mee van na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is nu standaard één maand.
  • De werkgever is niet langer verplicht een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om de arbeidsduur uit te breiden te honoreren.

In de Wet werk en zekerheid (WWZ), die in 2015 (gefaseerd) is ingegaan, zijn ook reeds dergelijke motiverende bepalingen ten aanzien van AOW-gerechtigden opgenomen. Onder meer kan – onder bepaalde voorwaarden! – een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV worden opgezegd, is het opzegverbod bij ziekte niet van toepassing en is geen transitievergoeding verschuldigd.

Let op dat de hiervoor genoemde bepalingen zeer beknopt zijn opgenomen en niet in alle gevallen zonder meer gelden. Win in een voorkomend geval vooraf deskundig juridisch advies in. SPLNTR is als arbeidsrechtspecialist daarvoor uiteraard de aangewezen specialist. Onze contactgegevens vindt u hier.