Nederland moet flink bezuinigen. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn tot een begrotingsakkoord voor 2013 gekomen, dat voor deze bezuinigingen moet zorgen. Het zogenaamde ‘Kunduz-akkoord’.

Het akkoord bevat ook belangrijke maatregelen op het gebied/raakvlak van het arbeidsrecht. Een korte opsomming:

Hervorming ontslagrecht
De zogenaamde ‘preventieve ontslagtoets’, waarbij vooraf toestemming moet worden gevraagd aan het UWV zal verdwijnen. Er komt één eenduidige ontslagroute voor iedereen. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in soortgelijke gevallen verschillend worden behandeld, al naar gelang de route die de werkgever bewandelt. Er komt een verplichte hoorprocedure in het bedrijf van de werkgever. In geval van kennelijk onredelijk ontslag blijft de gang naar de rechter mogelijk en kan er ook een vergoeding worden toegekend.

Hervorming WW
De werkgever gaat de eerste 6 maanden de WW-uitkering van de werknemers die via het bedrijf van werkgever in de WW terechtkomt. De hoogte en de duur van de WW blijven ongewijzigd. De WW-premie voor werkgevers wordt in 2013 tijdelijk verhoogd.

Hervorming AOW
De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld en gekoppeld aan levensverwachting. De AOW-leeftijd moet in 2020 naar 66 gaan en in 2025 naar 67. Om dit te bereiken wordt vanaf 2013 de AOW-leeftijd al geleidelijk verhoogd: (i) één maand in de jaren 2013, 2014 en 2015, (ii) twee maanden in de jaren 2016, 2017 en 2018 en (iii) drie maanden vanaf 2019. Per 2020 is de AOW-leeftijd dus geleidelijk verhoogd naar 66 jaar.

Ontslagvergoeding gemaximeerd en bestedingsrecht
De ontslagvergoeding varieert vanaf 2014 van minimaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar tot maximaal een half maandsalaris. De vergoeding wordt omgezet in een persoonlijk budget voor scholing en voor trajecten van werk naar werk, de werknemer krijgt een individueel recht op scholing bij ontslag.

Hoge ontslagvergoedingen zwaar belast
Ontslagvergoedingen van € 531.000 of meer zullen worden belast tegen 75%.

Hoge(re) salarissen
Werkgevers zullen met ingang van 2013 tijdelijk 16% extra belasting moeten gaan betalen over het loon van werknemers dat hoger is dan € 150.000.

Kilometervergoeding
Woon-werkverkeer zal worden belast door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast. Kilometers voor woon-werkverkeer met de auto van de zaak of leaseauto worden belast.

SPLNTR informeert u natuurlijk zodra er meer bekend wordt.

Jelle Splinter
advocaat bij SPLNTR advocatuur, Leiden