WET WERK EN ZEKERHEID | wijzigingen per 1 januari 2016

WET WERK EN ZEKERHEID
wijzigingen per 1 januari 2016

De Wet werk en zekerheid is een feit en gaat met ingang van 1 januari 2015 de nodige wijzigingen brengen in het Nederlandse arbeidsrecht. De wijzigingen zien op de bepalingen ten aanzien van flexibele arbeidskrachten, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet.

De wijzigingen zullen op verschillende momenten in werking treden:

1 januari 2015
flexbepalingen

1 juli 2015
ontslagrecht

1 januari 2016
werkloosheidswet

Advocatenkantoor SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft de ontwikkelingen omtrent de Wet Werk en Zekerheid natuurlijk op de voet gevolgd. In een tweetal bijdragen voor de digitale nieuwsbrief van ESPAZ schreef advocaat Jelle Splinter al eerder over deze nieuwe Wet Werk en Zeherheid (klik hier en hier voor het artikel voor de betreffende nieuwsbrieven).

Inmiddels is er een en ander veranderd en is de tekst van toen niet meer volledig (juist). Daarom lijkt het ons goed om alle wijzigingen nog eens te behandelen.

Op deze pagina behandelen wij de wijzigingen per 1 januari 2016, met betrekking tot de Werkloosheidswet. Voor de wijzigingen ten aanzien van de flexbepalingen per 1 januari 2015 of de gewijzigde ketenbepaling en het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015, kunt u klikken op de data in de tijdlijn hierboven.

advocatenkantoor SPLNTR

Voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht geldt natuurlijk dat er contact met ons advocatenkantoor kan worden opgenomen. Doe dit altijd tijdig, dit bespaart u namelijk tijd en uiteindelijk kosten.


Wijzigingen Werkloosheidswet (WW)
Per 1 januari 2016

Opbouw en duur

De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de duur van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt: (i) één maand opbouw WW-rechten voor de eerste tien jaar van het arbeidsverleden en (ii) een halve maand opbouw WW-rechten voor elk jaar arbeidsverleden langer dan 10 jaar.

Iemand die een arbeidsverleden heeft van 20 jaar heeft 10 maanden (10 x 1 maand) plus 5 maanden (10 x 0,5 maand), dus totaal 15 maanden WW-rechten opgebouwd.

Reeds wijzigingen WW per 1 juli 2015

Ten aanzien van de WW merken wij nog op dat daar ook per 1 juli 2015 wijzigingen in plaatsvinden. Ten aanzien van passende arbeid wordt al na zes maanden WW-uitkering alle arbeid als passend aangemerkt (vóór WWZ is dit één jaar). Daarnaast zijn er wijzigingen ten aanzien van de inkomensverrekening. Daar waar eerst alle bijverdiensten/inkomsten werden verrekend, is dit na de invoering van de WWZ een deel. Het komt erop neer dat werken altijd meer inkomsten oplevert dan niet werken.

Kort en overzichtelijk in een schema 

Vóór Wet Werk en Zekerheid

Na Wet Werk en Zekerheid

Duur: maximaal 38 maanden Duur: maximaal 24 maanden (+ cao-aanvulling) (per 1 januari 2016)
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Opbouw: 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna 1 jaar = ½ maand WW (per 1 januari 2016)
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend (per 1 juli 2015)
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag (gedeeltelijk) (per 1 juli 2015)

 

Wat kan advocatenkantoor SPLNTR voor u doen? Klik HIER om contact op te nemen!

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden, maar kent ook veel cliënten in een ruim gebied daaromheen, waaronder de Duin- en Bollenstreek.

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Om dit ten aanzien van het arbeidsrecht verder kracht bij te zetten heeft advocaat Jelle Splinter de postacademische leergang arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden afgerond en is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers