nieuws

2 mei 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #6

the legal Q – #6 De werkgever heeft met twee werknemers een arbeidsovereenkomst gesloten van een jaar, met een ontbindende voorwaarde die inhoudt dat de werknemers binnen een bepaalde termijn een door de werkgever aangeboden Nederlandse taaltoets moeten halen. De werknemers halen de toets niet en stellen zich op het standpunt dat de ontbindende voorwaarde […]

Lees meer
13 april 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #5

the legal Q – #5 Een werknemer van een schoonmaakbedrijf krijgt een plank op zijn hoofd en raakt hierdoor arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts was van oordeel dat de werknemer nog wel andere, passende delen van zijn werk kon verrichten. Werknemer heeft deze passende werkzaamheden geweigerd op grond van zijn arbeidsongeschiktheid, waardoor hij twee maanden geen werkzaamheden […]

Lees meer
30 maart 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #4

the legal Q – #4 Er is een geheimhoudingsbeding van toepassing op de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft volgens de werkgever een functioneringsgesprek opgenomen en aan derden laten horen. Denk jij dat de werkgever op grond van de bovenstaande informatie de werknemer op staande voet heeft mogen ontslaan? antwoord  - #4 Het antwoord op deze vraag […]

Lees meer
14 maart 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #3

the legal Q – #3 Werkgever heeft met werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten waarin onder andere is opgenomen dat werknemer het jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen relaties van de werkgever mag benaderen als nieuwe klanten. Werknemer benaderde echter al vlak voordat deze periode inging relaties van werkgever via LinkedIn. Kijkende naar de zin die partijen redelijkerwijs […]

Lees meer
29 februari 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #2

the legal Q – #2 Een werknemer die werkt bij een bedrijf dat thuiszorg faciliteert komt meerdere malen te laat en krijgt hiervoor meerdere waarschuwingen. Ook heeft zich een incident voorgedaan met een klant die onwel was geworden en op de grond was gevallen. De werknemer heeft zich toen niet om de klant bekommerd en is doorgegaan met het […]

Lees meer
15 februari 2016

the legal Q – arbeidsrecht – #1

the legal Q – #1 Een werknemer en een collega krijgen ruzie wat ertoe leidt dat de werknemer de collega een kniestoot geeft. Het valt niet uit te sluiten dat de werknemer de kniestoot gaf omdat hij zich bedreigd voelde door de collega. Ook is niet gebleken dat de collega pijn of letsel door de […]

Lees meer