Nederland moet flink bezuinigen. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn tot een begrotingsakkoord voor 2013 gekomen, dat voor deze bezuinigingen moet zorgen. Het zogenaamde ‘Kunduz-akkoord’.

Het akkoord bevat ook belangrijke maatregelen op het gebied/raakvlak van het arbeidsrecht. Een korte opsomming:

Hervorming ontslagrecht
De zogenaamde ‘preventieve ontslagtoets’, waarbij vooraf toestemming moet worden gevraagd aan het UWV zal verdwijnen. Er komt één eenduidige ontslagroute voor iedereen. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in soortgelijke gevallen verschillend worden behandeld, al naar gelang de route die de werkgever bewandelt. Er komt een v