algemene voorwaarden

Artikel 1

Het advocatenkantoor LEGAL LABELS is een maatschap van beroepsvennoten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan LEGAL LABELS, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.